Nasze produkty

Właścicielem strony www.typhoonpolska jest firma:

Typhoon Polska Lilianna Nowicka
02-757 Warszawa, ul. Pory 58/29
NIP: PL 5213404853

Bank: Millenium
Konto: 76 1160 2202 0000 0002 3968 6727

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).
Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
Nie wszystkie towary widoczne na stronie internetowej są dostępne w naszym sklepie od ręki. Niektóre są sprowadzane na zamówienie. Może się zdarzyć, że towar jest czasowo niedostępny u producenta/importera lub została ustalona inna cena.
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych numeru telefonu, umożliwiającego naszym pracownikom weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru poza granice Polski są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 31 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin może ulec wydłużeniu gdy towar jest niedostępny u producenta/importera.
Promocje nie sumują się. Nie można skorzystać z kilku promocji i przecen jednocześnie. Kupujący ma prawo wybrać najkorzystniejszą dla niego opcję.

GWARANCJA I SERWIS.

Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub importera, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny pod warunkiem, że produkt nie jest rozpakowany, w oryginalnym opakowaniu ani nie nosi śladów użycia. Nie dotyczy to produktów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i uregulowanych osobnymi ustaleniami. W tym wypadku Kupujący ponosi koszty przesyłek.

Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera i w przypadku jej uszkodzenia spisania protokołu szkody (formularz posiada kurier), protokół szkody stanowi podstawę reklamacji.

Różnice między wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

Przy sprzedaży towaru dla celów związanych z działalnością gospodarczą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego).

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie przez firmę Typhoon Polska, do celów informacyjnych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.